การตั้งตี่จู่เอี๊ยะ วิธีตั้งตี่จู้
ReadyPlanet.com
dot
ศาลองค์เทพ เทวดา และศาลเจ้าที่
dot
ศาลพระพรหมหินอ่อน
ศาลพระพรหมหินแกรนิต
ศาลพระภูมิ - ศาลตายาย หินอ่อนหินแกรนิต
ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู่เอี๊ยะ
dot
ประติมากรรม หินแกะสลัก
dot
พระพุทธรูปหินอ่อน
เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อนแกะสลัก
เทพจีน
พระพิฆเนศวร
พระเยซู พระแม่มารี
สัตว์มงคล
ประติมากรรม หินแกะสลัก อื่น ๆ
dot
งานสถาปัตยกรรม และงานแกะสลักป้าย
dot
สัถาปัตยกรรมโครงสร้างและงานแกะสลักป้าย
dot
บทความ
dot
การตั้งศาลพระพรหม-ศาลพระภูมิ
การตั้งตี่จู่เอี๊ยะ
การตั้งสิงโต
การตั้งเต่าหัวมังกร
การตั้งปี่เซี๊ยะ
dot
สังคมออนไลน์
dot
Facebook  เฟซบุ๊ก
LINE  ไลน์
Webboard กระดานสนทนา
dot
ข่าวสาร-โปรโมชั่น
dot
ข่าวสาร - โปรโมชั่น
การตั้งตี่จู่เอี๊ยะ

การตั้งตี่จู้

การตั้งศาลเจ้าที่จีน  ตี่จู้  ตี่จู่เอี๊ย

ชาวจีนมีความเชื่อมาแต่โบราณกาลว่า บ้านเรือนจะอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากเภทภัย มีโชคลาภและเจริญรุ่งเรืองได้นั้น จะต้องมีเทพต่างๆคอยดูแลพิทักษ์ปกป้องคุ้มครอง ดังนั้นแต่ละบ้านจึงมีการตั้งตี่จู่เอี๊ยไว้เพื่อกราบไหว้ ให้ท่านช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้ปลอดภัย จากภยันตราย ภูตผี ปีศาจต่างๆ ที่เราไม่สามารถมองเห็นที่จะเข้ามาทำร้ายคนในบ้าน โดยตี่จู่เอี๊ยจะเป็นที่ประทับของเทพนามว่า "โถวตี่กง" หรือคนทั่วไปเรียกว่า "เทพเจ้าที่" ซึ่งท่านจะคอยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลบ้าน โดยอาศัยบารมีของท่านช่วยปกป้องคุ้มครอง ให้ทุกคนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัย เจริญรุ่งเรืองและมีโชคมีลาภ

พิธีการและความหมายในการตั้งศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้ ตี่จู่เอี๊ย

ภายในกระถางธูปใส่เมล็ดพืช 5 ชนิด เรียกว่า "เจ๋งจี้" ชาวจีนเชื่อว่าเมล็ดพืช 5 ชนิดที่ใส่ลงไปรวมกันในกระถางธูป จะมีความเป็นสิริมงคล ทำการใดๆก็จะเจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์พูนผลทุกประการ เจ๋งจี้ ประกอบไปด้วย

 • เมล็ดถั่วเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ลูกหลานมากมาย
 • เมล็ดถั่วแดง หมายถึง ลาภยศ ความเป็นสิริมงคล
 • เมล็ดข้าวเปลือก หมายถึง ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ทำกิจการใดก็งอกงาม ดั่งข้าวกล้าในนาดี
 • เมล็ดข้าวสาร หมายถึง ความโชคดี
 • เมล็ดสาคู หมายถึง ความสุข

นอกจากเมล็ดพืชทั้ง 5 แล้ว ยังมี ลำใยแห้ง และแป้งหมาก (จิ๋วเปี้ย) ใส่ลงไปด้วย เชื่อว่าลำใยแห้งเปรียบได้กับยศฐาบรรดาศักดิ์ ส่วนแป้งหมากหมายถึง ความเฟื่องฟูรุ่งเรืองในกิจการงาน นอกจากนั้นยังนำเหรียญบาท เหรียญห้าสิบสตางค์ หรือเหรียญที่เป็นสีเงินสีทองใส่ลงไป 5-9 เหรียญพร้อมกัน เพื่อความหมายที่จะให้เงินทองไหลมาเทมาตลอดเวลา ส่วนข้างหน้ากระถางธูปประดับด้วยผ้าแพรสีแดง (อังติ้ว) เป็นสีแห่งโชคลาภ

การกราบไหว้ตี่จู่เอี๊ย จะทำกันในวันขึ้น 1 ค่ำ หรือขึ้น 15 ค่ำ และวันพระตามปฎิทินสากล ในกรณีที่ขึ้นบ้านใหม่ หรือย้ายเข้าไปอาศัยใหม่ การกราบไหว้จะนำสิ่งอันเป็นมงคลและมีความหมาย มาทำการกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในบ้าน ชาวจีนเชื่อว่าตี่จู่เอี๊ย เป็นที่สถิตของเทพ 5 ทิศ (โหงวโถ้ว) จึงมักนิยมถวายผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่

 • ส้ม (ผิวสีเหลืองออกทอง ๆ 5 ใบ) ชาวจีนเรียกว่า "ไต่กิก" หมายถึง ความยิ่งใหญ่ มีอำนาจ มั่งคั่ง
 • องุ่นเขียว หมายถึง ความสุขสมบูรณ์
 • แอปเปิ้ลสีแดง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 • ผลสาลี่ หมายถึง เงินทองไหลมาเทมา
 • กล้วยหอม หมายถึง บริวารลูกหลาน

การเปลี่ยนศาลตี่จู่เอี๊ยะเก่า

เตรียม ส้ม 5 ผล ธูป 5 ดอก น้ำชา 5 ถ้วย จุดธูป 5 ดอกพร้อมอธิษฐาน วันนี้ฤกษ์ดีฤกษ์มงคล ข้าพเจ้า..........และครอบครัว ได้นำบ้านหลังใหม่เป็นหินอ่อนมาถวายท่าน ขอให้ตี่จู่เอี๊ยเก็บของสิริมงคลของตี่จู่เอี๊ย เตรียมย้ายเข้าบ้านหลังใหม่นี้ด้วย และรับประทานเครื่องเซ่นไหว้ ที่ลูกและครอบครัว ได้นำมาถวาย ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความสุขความเจริญ...........ฯลฯ รอจนธูปลดลงครึ่งนึง ยกมือไหว้พร้อมนำกระถางธูปออกมา ขยับศาลเก่าออก ทำความสะอาดบริเวณที่จะตั้งศาลใหม่ ขยับศาลใหม่วางในตำแหน่งให้เรียบร้อยจัดเรียงของตามการตั้งศาลใหม่ เมื่อเรียงของครบถ้วน ให้นำก้านธูปที่เหลือครึ่งนึงจากศาลเก่ามาไว้ในกระถางใหม่และตักขี้ธูปส่วนหนึ่งจากกระถางเก่ามาใส่ในกระถางใหม่ด้วย

การตั้งศาลตี่จูเอี๊ยะใหม่

พิธีการตั้งตี่จู่เอี๊ยกรณีขึ้นบ้านใหม่ เริ่มจากเตรียมเครื่องเซ่นที่สำคัญ ได้แก่

 • เครื่องเซ่นอาหารคาว เรียกว่า "ซาแซ" ประกอบด้วย ไก่ 1 ตัว เนื้อหมูต้ม 1 ชิ้น ปลานึ่ง 1 ตัว
 • ผลไม้ 5 ชนิด ที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้แก่ ส้ม,องุ่นเขียว,แอปเปิ้ล,สาลี่,กล้วยหอม
 • ขนมจันอับ เรียกว่า "แตเลียว" อาทิเช่น ขนมถั่วตัด ถั่วสีขาว-แดง เป็นต้น
 • สาคู(ผสมสีแดง) เรียกว่า "อี๊" 5 ถ้วย
 • น้ำชา 5 ถ้วย เรียกว่า "เชงแต๊"
 • ธูป 5 ดอก หมายถึง 5 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ
 • เทียนแดง 1 คู่
 • ดอกไม้ (ใช้ไผ่กวนอิม ข้างล่ะ3ต้น)
 • พร้อมนำน้ำเปล่า ภายในแก้วใส่ก้านทับทิม วางไว้หน้าตี่จู่เอี๋ย
 • นำกระถางธูปผูกโบว์แดง(อั่งติ้ว) ใส่เจ๋งจี้ ใส่เหรียญสีเงิน 1 บาท 3 เหรียญ เหรียญสีทอง 2 บาท 3 เหรียญ เหรียญสีนาค 50 สตางค์ 3 เหรียญ (ให้มีเงินมีทองมีนาค 9 เหรียญแสดงถึงความก้าวหน้า) และใส่ของที่เป็นมงคลในกระถางธูปเช่น กำไล แผ่นเงินแผ่นทอง เพชรพลอย
 • เสร็จแล้วให้ใส่ข้าวสารหรือเมล็ดสาคูเล็กสีขาวลงค่อนกระถาง
 • ใส่ขี้เถ้าใหม่คลุมไว้ปักกิมฮวยซ้ายขวาในกระถางธูปด้านหลัง
 • นำกระถางธูปวางตรงกลางในศาลโดยวัดระยะห่างจากขอบรั้วบ้านเข้าไป 1.5-3.5 ซ.ม.
 • จุดเทียนแดงขาไม้แล้วปักไว้นอกศาล จุดธูปมังกร 5 ดอก+ธูปธรรมดา 2 ดอก

เดินออกนอกประตูรั้ว หันหน้าออกหน้าบ้าน อธิษฐาน วันนี้ฤกษ์ดีฤกษ์มงคล ข้าพเจ้า.......นามสกุล.......และครอบครัว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ซอย ถนน แขวง เขต จังหวัด ขออัญเชิญเทพเจ้าตี่จู่เอี๊ยที่ใจดีและมีเมตตามาสถิตย์ ณ บ้านหลังนี้ ขอให้ฟ้าดินเป็นพยาน และอนุญาตให้ตี่จู่เอี๊ย เข้าบ้านหลังนี้ด้วย

เดินมาที่ประตูรั้ว หันหน้าเข้าบ้าน อธิษฐาน ขอให้ธรณีประตู อนุญาตให้ตี่จู่เอี๊ยเข้าบ้านหลังนี้ด้วย (ปักธูปธรรมดา 2 ดอก ที่ประตู) 

ถือธูปมังกร 5 ดอก ไปนั่งหน้าตี่จู่เอี๊ย อธิษฐาน เชิญตี่จู่เอี๊ย เข้าสถิตย์ ณ บ้านที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้นำมาถวาย และมารับเครื่องเซ่นไหวที่ข้าพเจ้าได้นำมาถวายอันได้แก่ ......... ฯลฯ ขอให้ท่านช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ข้าพเจ้าและครอบครัวอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพแข็งแรง มีโชคลาภเงินทอง ฯลฯ

จากนั้นปักธูปทีละดอก อธิษฐานขอพรสรุปดอกละข้อดังนี้

ดอกที่ 1 ขอให้ทุกคนในครอบครัวเข้าออกปลอดภัย

ดอกที่ 2 ขอให้ทุกคนในครอบครัวมีโชคลาภเงินทอง

ดอกที่ 3 ขอให้ทุกคนในครอบครัวไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใคร

ดอกที่ 4 ขอให้ทุกคนในครอบครัว มีผู้อุปถัมภ์ทั้ง 4 ทิศ

ดอกที่ 5 ขอให้ทุกคนในครอบครัวคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ

หลังจากนั้นให้สังเกตุเทียนแดงขาไม้ที่จุดไว้ภายนอกศาลตี่จู้ รอให้ไหม้ลงเกินครึ่งแล้วดับ อธิษฐาน ขอให้ ข้าพเจ้า และครอบครัว เหลือกิน เหลือใช้ เหลือเก็บ และนำเข้ามาปักเก็บในกระถางธูป ต่อจากนั้นนำน้ำที่ได้ใส่ก้านทับทิม (ชาวจีนเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้จากการประทานพรจากเหล่าทวยเทพ) นำมาพรมตรงที่ ๆ จะอัญเชิญเจ้าที่ตี่จู่เอี๊ยะเข้าประทับ เชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านอยู่ร่วมชายคาเดียวกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขรักใคร่ปรองดองกัน แล้วจึงนำไปพรมให้ทั่วบ้าน โดยเริ่มพรมจากชั้นบนสุดของบ้าน เหมือนเป็นการปัดเป่านำเอาสิ่งที่เป็นอัปมงคลออกจากบ้าน เป็นอันเสร็จพิธี

ข้อควรจำในการตั้งศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้ ตี่จู่เอี๊ยะ

เวลาที่อธิษฐานต้องมีสติ มีสมาธิ และมีความตั้งใจที่แน่วแน่ โดยเฉพาะตอนที่อัญเชิญเทพเจ้าตี่จู่เอี๊ยะเข้ามาสถิตย์ (เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญมาก)

หมายเหตุ

ไม่มีของรกรุงรังอยู่ด้านหน้า ส่วนด้านหลังต้องมีที่พิง สงบนิ่ง บริเวณที่ตั้งตี่จู้ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ ห้ามวางในห้องเก็บของรกรุงรัง ห้ามหันหน้าตี่จู่เอี๊ยะตรงกับห้องน้ำ ตู้ปลาหรืออ่างน้ำ หลังตี่จู๋เอี๊ยห้ามวางพิงชักโครก


ข้อควรวางตี่จู่เอี๊ย ด้านหน้าต้องเป็นที่โล่ง
ข้อห้ามในการวางตี่จู่เอี๊ย ห้ามวางไว้ใต้คาน