สิงโต สิงโตหิน
ReadyPlanet.com
dot
ศาลองค์เทพ เทวดา และศาลเจ้าที่
dot
ศาลพระพรหมหินอ่อน
ศาลพระพรหมหินแกรนิต
ศาลพระภูมิ - ศาลตายาย หินอ่อนหินแกรนิต
ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู่เอี๊ยะ
dot
ประติมากรรม หินแกะสลัก
dot
พระพุทธรูปหินอ่อน
เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อนแกะสลัก
เทพจีน
พระพิฆเนศวร
พระเยซู พระแม่มารี
สัตว์มงคล
ประติมากรรม หินแกะสลัก อื่น ๆ
dot
งานสถาปัตยกรรม และงานแกะสลักป้าย
dot
สัถาปัตยกรรมโครงสร้างและงานแกะสลักป้าย
dot
บทความ
dot
การตั้งศาลพระพรหม-ศาลพระภูมิ
การตั้งตี่จู่เอี๊ยะ
การตั้งสิงโต
การตั้งเต่าหัวมังกร
การตั้งปี่เซี๊ยะ
dot
สังคมออนไลน์
dot
Facebook   เฟซบุ๊ก
LINE   ไลน์
Webboard  กระดานสนทนา
dot
ข่าวสาร-โปรโมชั่น
dot
ข่าวสาร - โปรโมชั่น
สิงโตหินสิงโตหิน

 

          สิงโต เป็นสัตว์สัญลักษณ์มงคล  ชาวจีนนิยมใช้สิงโตเป็นสัญญลักษณ์แห่งอำนาจบารมี และยังใช้ในความหมายของการคุ้มครอง ปกป้องตลอดจนขวางกั้นมิให้สิ่งชั่วร้ายใดๆ มากล้ำกราย

          ดังนั้น ในศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย จึงมักนิยมวางตำแหน่งของสิงโตหินไว้หน้าบ้าน  เพราะไม่ใช่เพียงแค่คอยปกป้องคุ้มครอง แต่ยังบ่งบอกถึงบุญญาบารมี   และอำนาจราชศักดิ์ของฐานะผู้เป็นเจ้าของสถานที่  เช่นเดียวกับที่บริษัทห้างร้านและสำนักงานหลายแห่ง ที่ตั้งสิงโตคู่หน้าสำนักงาน  เพื่อเสริมพลังแห่งอำนาจให้แก่กิจการนั้นๆ

          ในบางตำรากล่าวไว้ว่า สิงโตหินเมื่อตั้งอยู่หน้าบ้านหรือหน้าบริษัทห้างร้านต่าง ๆ  ไม่ได้ไปทำร้ายหรือพุ่งเอาพลังที่ไม่ดีไปทำร้ายฝั่งตรงข้ามหรือบ้านตรงข้ามที่สิงโตหันหน้าไปเหตุเพราะว่า ลักษณะของสิงโตนั้น จะแขวนลูกกระพรวนห้อยคออยู่ ซึ่งบ่งบอกว่ามีเจ้าของและไม่ทำร้ายผู้อื่น ยกเว้นสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาเท่านั้น  โดยสิงโตจะทำหน้าที่ปกปักคุ้มครองคนที่เป็นเจ้าของ ไม่ให้มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาทำร้ายได้

          บางตำรากล่าวไว้ว่า สิงโตหินต้องตั้งด้านนอกของบ้าน นอกประตูด้านในของบ้านถ้าจะตั้งข้างในบ้าน จะต้องตั้งกับศาลเจ้าที่ ตี่จู่เอี๊ยะได้เท่านั้น ถ้าตั้งไม่ถูกต้องแล้ว จะทำให้บ้านร้อนอยู่กันไม่สงบสุข เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งไม่ขาด

          การตั้งสิงโตหิน ยังเหมาะอย่างยิ่งกับ บุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่การงาน ทหาร ตำรวจ  อาชีพรับราชการ หรือเป็นลูกชายคนโต ตั้งแล้วจะส่งเสริมในเรื่องของการงาน ยศตำแหน่งอำนาจบารมี

          สิงโตหินนั้นจะต้องวางเป็นคู่ และต้องตั้ง ณ ตำแหน่งปากประตูทางเข้าเสมอการวางในตำแหน่งสิงโตตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ถือว่าด้านซ้ายสำคัญกว่าด้านขวาหากมองจากภายในบ้านสู่ภายนอก สิงโตตัวผู้จะต้องตั้งอยู่ทางด้านซ้าย และสิงโตตัวเมียจะตั้งอยู่ด้านขวา

(ลักษณะสิงโตหินตัวผู้ ใต้กรงเล็บจะเล่นลูกบอลที่ประดับลวดลาย  ส่วนสิงโตหินตัวเมีย จะมีลูกสิงโตตัวเล็ก ๆ คลอเคลียอยู่ด้านข้างเสมอ)